فرم درخواست همکاری

شرکت تهران دنتال جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید. در صورت تمایل به همکاری لطفاً فرم ذیل را تکمیل نمایید.
یک گزینه را انتخاب نمایید

اطلاعات شخصی و هویتی
نام را وارد نمایید

نام خانوادگی را وارد نمایید

نام پدر را وارد نمایید

یک گزینه را انتخاب نمایید

کد ملی را وارد نمایید

شماره شناسنامه را وارد نمایید

/ / تاریخ تولد را انتخاب نمایید

محل تولد را وارد نمایید

مذهب را وارد نمایید

یک گزینه را انتخاب نمایید.

تعداد فرزند را وارد نمایید

تعداد افراد را مشخص نمایید

عکس پرسنلی خود را بارگذاری نمایید

سوابق تحصیلی
یک گزینه را انتخاب نمایید

رشته تحصیلی را وارد نمایید

معدل را وارد نمایید

نام دانشگاه را وارد نمایید

Invalid Input

شهر و کشور را واد نمایید

یک یا چند گزینه را انتخاب نمایید

سوابق شغلی
یک گزیده را انتخاب نمایید

یک گزیده را انتخاب نمایید

یک گزیده را انتخاب نمایید

لطفاً فایل سوابق کاری خود را (نام محل کار قبلی، عنوان شغل، مدت همکاری، علت خاتمه همکاری، حقوق دریافتی، شماره تماس) پیوست نمایید.
فایل رزومه و یا سوابق کاری خود را بارگذاری نمایید

حقوق درخواستی را وارد نمایید

اطلاعات تماس
آدرس را وارد نمایید

تلفن ثابت را وارد نمایید

تلفن همراه را وارد نمایید

لطفاً آدرس ایمیل را وارد نمایید

کد را وارد نمایید
کد جدید کد را وارد نمایید

با ارسال این فرم صحت کلیه اطلاعات مندرج در فرم را تایید و گواهی می نمایم.

توجه: تکمیل نمودن این فرم هیچ گونه تعهدی در قبال استخدام شما برای شرکت ایجاد نمی نماید.
whitelogo1.png

© 2024 کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به تهران دنتال می باشد.

جستجو